Back to all initiatives

Amper acht procent van wat de industrie in het Antwerpse havengebied produceert, wordt op vrachtwagens geladen. En amper twee procent van alle grondstoffen en producten die de Antwerpse industrie verwerkt, wordt via de weg aangeleverd. Zowel voor inkomende als uitgaande stromen zijn pijpleidingen en schepen de twee belangrijkste transportmodi. Dat blijkt uit een onderzoek dat Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland deed op vraag van Port of Antwerp.

Al sinds 1980 monitort de Antwerps-Wase Kamer van Koophandel de productievolumes om het energieverbruik en de uitstoot van de Antwerpse industrie aan te kunnen relateren. Op vraag van Port of Antwerp werd daar nu voor het eerst een gedetailleerde analyse van de in- en uitgaande stromen van de 21 grootste productiesites in het havengebied aan toegevoegd. Met die oefening werden de modi van 80% van alle getransporteerde goederen in kaart gebracht.

De belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek:

  • Transport via pijpleidingen is goed voor bijna 70% van het totale aangevoerde volume en voor meer dan 30% van de uitgaande volumes
  • Transport via water is met stip de tweede belangrijkste modus: goederen worden voor bijna 30% aangevoerd en voor meer dan 50% afgevoerd via water
  • Wegtransport vertegenwoordigt slechts 7,7% van de uitgaande transporten en minder dan 2% van de inkomende transporten
  • Spoortransport blijft voorlopig nog onderbenut met zowat 4% van de uitgaande stromen en 0,3% van de inkomende stromen
Modal split Antwerpse productiebedrijven – bron KvKAW, 2019. De analyse staat los van de volumes die de haven binnenkomen voor overslag.

Deze studie bewijst opnieuw het grote belang van pijpleidingen als logistieke troef van de chemiesector in de Antwerpse haven en de rest van Vlaanderen. Het is een essentieel transportmiddel dat jaarlijks tienduizenden vrachtwagens van de weg haalt en zorgt voor een veilige en milieuvriendelijke aan- en afvoer van allerlei grondstoffen, chemieproducten en industriële gassen.

Als chemiefederatie streeft essenscia er ook naar om het vervoer van chemieproducten per spoor in de komende tien jaar te verdubbelen . Om die doelstelling te realiseren wordt intensief samengewerkt met partners als Infrabel, Lineas, Railport en de Belgische havens.