Back to all initiatives

BASF Antwerpen schakelt voor zijn elektriciteitsverbruik vanaf 2023 volledig over op windenergie. BASF en Vattenfall zijn in juli 2021 gestart met de bouw van het grootste offshore windpark ter wereld ‘Hollandse Kust Zuid’ met 140 windturbines en een totale capaciteit van 1,5 gigawatt. BASF heeft in totaal 1,6 miljard euro in het project geïnvesteerd en zal zowat de helft van de opgewekte stroom afnemen om de productiesites in Antwerpen en elders in Europa te bevoorraden.

Het windpark vormt een belangrijke schakel in de bevoorrading van BASF’s productievestiging in Antwerpen en die van andere Europese sites met hernieuwbare elektriciteit. Het is de eerste grote investering van het chemiebedrijf in faciliteiten voor hernieuwbare energie.

Strategie richting klimaatneutraliteit

BASF streeft naar een reductie van 25% van haar broeikasgasemissies tegen 2030 en een netto nulemissie tegen 2050. Een belangrijke hefboom om dit te bereiken is de vervanging van fossiele elektriciteit door fossielvrije elektriciteit. Offshore windparken kunnen volgens het chemiebedrijf een sleutelrol spelen in het aanleveren van de vereiste hoeveelheden hernieuwbare energie.