Back to all initiatives

Campine, gespecialiseerd in het recycleren van lood uit autobatterijen en een van de grootste producenten van antimoontrioxide ter wereld, heeft haar recyclageactiviteiten in Beerse uitgebreid. Het bedrijf heeft een innovatief proces opgezet om antimoontrioxide te produceren uit oude batterijen en metaalhoudend industrieel afval. Die stof wordt gebruikt voor de productie van onder meer vlamvertragers, als grondstof voor kleurpigmenten en als chemische katalysator. Campine wil op die manier 20% van haar antimoonmetaalbehoefte kunnen voorzien via herwinning uit regionale metaalafvalstromen.

De uitbreiding kreeg steun van de Vlaamse overheid, die ondernemingen wil stimuleren om te investeren in ecologische spitstechnologie.