Duurzaamheid stimuleren in de schoonmaak- en hygiënische sector

Sinds 2005 heeft de reinigingsmiddelenindustrie een uitgebreid duurzaamheidsprogramma uitgewerkt voor schoonmaakbedrijven en -producten: het Charter voor Duurzaam Schoonmaken. Dit charter bevat verplichtingen en doelstellingen die de ondertekenende bedrijven moeten naleven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het omvat ook bedrijfsnormen (wat de productie, logistiek, energie, … betreft) en productnormen (inzake ecodesign, communicatie, verpakking, einde van de […]