Actieplan in haven van Antwerpen voert strijd tegen kunststofkorrels in de natuur verder op

Vermijden dat kunststofkorrels accidenteel in het milieu terechtkomen: dat is het doel van een uitgebreid actieplan dat de partnerorganisaties van het Zero Pellet Loss-initiatief in de Antwerpse haven eind 2019 hebben gelanceerd. Een jaar later zijn er al heel wat acties ondernomen, van een intensief veegplan tot specifieke trainingen voor truckchauffeurs. Ook de transportsector heeft […]

0800/62 604: voor een correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de tuin

Leden van Phytofar investeerden zo’n 10 miljoen euro om een speciaal oplossingengamma aan te kunnen bieden voor tuinplagen dat is afgestemd op de specifieke noden van kleine tuinen en niet-professionele gebruikers. Ze investeren bovendien ook continu in innovaties die aan de maatschappelijke vereisten voldoen en tuiniers tegelijkertijd adequate en grondig geteste oplossingen bieden. Bijna de […]

DetNet: een netwerk van experts voor de CLP-classificatie van detergenten

DetNet, het Detergent Industry Network voor CLP-classificatie, is een collectieve sectorbenadering die ontwikkeld en gestuurd wordt door A.I.S.E. en haar netwerk van nationale verenigingen zoals DETIC, in dialoog met stakeholders om detergenten en schoonmaakproducten te classificeren en te labelen volgens hun effecten op de huid en de ogen. De globale doelstelling van DetNet bestaat erin […]

Consumenten en professionele gebruikers beter informeren

DETIC heeft een aantal informatiecampagnes op poten gezet om zowel consumenten als professionele gebruikers beter te informeren: veiligindezon.be is een partnerschap tussen DETIC, de FOD Volksgezondheid en het vroegere CRIOC om consumenten de informatie te verschaffen die ze nodig hebben om zichzelf doeltreffend te beschermen tegen de zon. knappekapper.be is een partnerschap tussen DETIC, de […]

Duurzaamheid stimuleren in de schoonmaak- en hygiënische sector

Sinds 2005 heeft de reinigingsmiddelenindustrie een uitgebreid duurzaamheidsprogramma uitgewerkt voor schoonmaakbedrijven en -producten: het Charter voor Duurzaam Schoonmaken. Dit charter bevat verplichtingen en doelstellingen die de ondertekenende bedrijven moeten naleven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het omvat ook bedrijfsnormen (op het vlak van productie, logistiek, energie, enz.) en productnormen (inzake ecodesign, communicatie, verpakking, einde van […]