Back to all initiatives

De Belgische cosmetica-industrie engageert zich om te handelen volgens de adverteercode van DETIC, die werd uitgebreid met een charter voor verantwoord adverteren en marketingcommunicatie. Hierdoor erkent de cosmetica-industrie het belang van verantwoord adverteren en marketingcommunicatie. Dat zijn twee zaken die essentieel zijn om consumenten te informeren over de eigenschappen van cosmeticaproducten.

De cosmetica-industrie streeft ernaar te verzekeren dat al haar reclame en marketingcommunicatie in lijn is met de Europese en nationale wetgeving en het bestaande kader voor zelfregulering. Reclame moet dan ook sociaal verantwoord, oprecht, waarheidsgetrouw en niet misleidend zijn om de consument in staat te stellen geïnformeerde keuzes te maken.

De code van DETIC, die is goedgekeurd door de Jury voor reclame-ethiek, is eind 2020 geactualiseerd.