Back to all initiatives

Een nieuw te bouwen ontziltingsinstallatie in de haven van Antwerpen zal vanaf begin 2024 brak dokwater oppompen, ontzouten en opzuiveren tot hoogwaardig proceswater voor de chemiesector. Daardoor hoeven chemiebedrijven voor bepaalde productieprocessen niet langer drinkwater uit het Albertkanaal te gebruiken. Dit zou in de opstartfase al een besparing betekenen van miljoenen liters drinkwater per jaar. De firma AVAIO heeft met Covestro een intentieverklaring afgesloten om de waterfabriek op de terreinen van het chemiebedrijf te bouwen. De installatie zal via pijpleidingen ook het naburige Evonik bevoorraden, net als sectorbedrijven Ashland Specialities, Indaver en Monument Chemical op Linkeroever. Het Dockwater-project is erop voorzien dat op termijn ook andere chemiebedrijven kunnen aansluiten.

In de chemiesector is water een cruciale schakel in de productieprocessen. Drinkwater wordt daarbij vooral gebruikt als noodzakelijke grondstof, maar ook voor stoomproductie of als koelwater om de veiligheid van de installaties te garanderen. Met de bouw van Dockwater, een nieuwe waterfabriek in de haven van Antwerpen, hoeven industriebedrijven hiervoor niet langer drinkwater uit het Albertkanaal te gebruiken, maar kunnen ze overschakelen op water uit de havendokken.

98% minder drinkwater

Daardoor kunnen de deelnemende sectorbedrijven hun drinkwatergebruik met liefst 98% terugdringen. De ontziltingsinstallatie heeft de capaciteit om een jaarlijkse waterbesparing te realiseren die gelijk is aan de gemiddelde drinkwaterconsumptie van ongeveer 40.000 gezinnen van 4 personen. Vijf sectorbedrijven – Ashland Specialities, Covestro, Evonik, Indaver en Monument Chemical – stappen als eerste mee in dit ambitieuze infrastructuurproject van investeringsmaatschappij AVAIO, met hoofdzetel in New York, dat hiervoor nauw samenwerkt met de internationale groep AECOM.

Kwaliteits- en milieuvoordelen

De omzetting van dokwater naar proceswater vermindert niet enkel de druk op de drinkwatervoorziening maar biedt ook kwaliteits- en milieuvoordelen. Zo is de zoutlast, of de concentratie aan mineralen, van proceswater 5 keer lager dan van drinkwater. Doordat het water minder zout bevat is het beter geschikt voor chemie-installaties. Dat betekent naar verwachting tot 15% minder watergebruik, minder afvalwater en minder chemische stoffen voor waterbehandeling.

Dockwater zou in 2024 operationeel moeten zijn. AVAIO en AECOM streven ernaar om de ontziltingsinstallatie te laten draaien op groene stroom. De waterfabriek is ook uitgerust met de juiste technologie om in een latere fase gezuiverd afvalwater te gaan hergebruiken en heeft daarmee het potentieel om de industriële waterkringloop te sluiten.