Back to all initiatives

Met het project Antwerp@C mikken het Antwerpse Havenbedrijf en zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven op een halvering van de CO2-uitstoot in de haven van Antwerpen tegen 2030 en dit door CO2 op te vangen en te hergebruiken of op te slaan. Het consortium bestaat uit Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en TotalEnergies.

Het Antwerpse Havenbedrijf bracht eind 2019 zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven bij elkaar in het kader van CO2-reductie en de transitie naar een duurzame en koolstofneutrale haven. De partners streven ernaar om op redelijk korte termijn en tegen draagbare kosten CO2 uit de atmosfeer te houden en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Het potentieel van dit project is om tegen 2030 de helft van de CO2-emissies in de haven af te vangen.

Haven van Antwerpen: plek bij uitstek voor koolstofafvang

De haven van Antwerpen herbergt de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster van Europa. Dat maakt het dé locatie om nieuwe bedrijfsoverschrijdende samenwerkingen te creëren en aan innovatieve CO2-reductie te doen. Met het project Antwerp@C onderzoeken initiatiefnemers Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en TotalEnergies de technische en economische haalbaarheid van CO2-infrastructuur ter ondersteuning van mogelijk toekomstige CCUS (Carbon Capture Utilisation & Storage) toepassingen.

Het afvangen en opslaan van CO2  (Carbon Capture & Storage, CCS) en op termijn het hergebruik van CO2 als grondstof voor verschillende toepassingen (Carbon Capture & Utilisation, CCU), worden gezien als belangrijke sporen in de transitie naar een koolstofneutrale haven.

Haalbaarheidsstudie

Met steun vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voert Antwerp@C momenteel een haalbaarheidsstudie uit naar het opzetten van een centrale pijpleiding langsheen de industrie op zowel linker- als rechteroever, verschillende gemeenschappelijke behandelingsunits, een gemeenschappelijke installatie voor het vloeibaar maken van CO2, tussentijdse opslag van CO2 en het grensoverschrijdend transport ervan via zowel scheepsbelading als pijpleiding.

Grensoverschrijdende transportinfrastructuur

Omdat België niet over de geschikte ondergrond beschikt, is internationale samenwerking noodzakelijk om CO2 grensoverschrijdend te vervoeren en permanent op te slaan in onder meer lege gasvelden onder de zee. Antwerp@C onderzoekt in die optiek de mogelijkheid voor transport naar Rotterdam via pijpleiding of per schip naar Noorwegen.

e projecten

Voor de realisatie steunt Antwerp@C op twee initiatieven voor grensoverschrijdende CO2-transportinfrastructuur die recent door de Europese Commissie werden erkend: het CO2TransPorts-project voor infrastructuur richting Rotterdam en het Northern Lights-project voor infrastructuur richting Noorwegen.