Back to all initiatives

DETIC heeft een aantal informatiecampagnes op poten gezet om zowel consumenten als professionele gebruikers beter te informeren:

  • veiligindezon.be is een partnerschap tussen DETIC, de FOD Volksgezondheid en het vroegere CRIOC om consumenten de informatie te verschaffen die ze nodig hebben om zichzelf doeltreffend te beschermen tegen de zon.
  • knappekapper.be is een partnerschap tussen DETIC, de FOD Volksgezondheid en de UBK/UCB (Belgische kappersvereniging) dat professionele kappers informeert over het veilig gebruik van haarproducten, met als doelstelling hun werkomstandigheden te verbeteren.
  • mijnhaarkleuren.be is een partnerschap tussen DETIC, de FOD Volksgezondheid en het vroegere CRIOC dat een veilig en verantwoord gebruik van haarkleuringsproducten door consumenten promoot.
  • vert-et-propre.be/nl is een partnerschap tussen de FOD Leefmilieu en COMEOS dat een milieuvriendelijker gebruik van schoonmaakproducten stimuleert.
  • iprefer30.eu/be is een partnerschap tussen DETIC, COMEOS, de FOD Leefmilieu en een aantal andere partners dat de gewoontes van de consument wil veranderen door op lagere temperaturen te wassen in de wasmachine en zo zowel de energiefactuur als de CO2-uitstoot te drukken. Rapport