Back to all initiatives

De Green Deal Anders Verpakt is een akkoord geïnitieerd door OVAM, DETIC, COMEOS, FEVIA en VIL op initiatief van de Vlaamse overheid. Het is multisectoraal en is gericht op de preventie en het hergebruik van verpakkingen. Het initiatief wil organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden stimuleren om te zoeken naar alternatieven om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen.

De Green Deal Anders Verpakt gaat van start in het najaar van 2021. Tot eind 2022 kunnen organisaties, bedrijven of instellingen die betrokken zijn bij het op de markt brengen en het gebruik van verpakkingen, aan dit initiatief deelnemen. Het loopt tot 2025.

De deelnemende bedrijven en instellingen voeren projecten uit die betrekking hebben op verschillende aspecten van verpakking. Voor de DETIC-sectoren zijn bulk- en herbruikbare verpakkingen de meest relevante uitdagingen. Ook consumentengedrag, communicatie en marketingstrategie komen aan bod.

www.greendealandersverpakt.be

Download de brochure