Back to all initiatives

Chemiebedrijf Solvay implementeert het programma ‘Solvay One Dignity’, dat de cultuur van de organisatie op het vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusie wil veranderen. Zo streeft het programma ernaar om elke vorm van discriminatie uit te sluiten en een inclusieve en diverse omgeving te creëren die gelijke kansen bevordert voor alle werknemers, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit, godsdienst, seksuele geaardheid, identiteit en vaardigheden. 

Enkele van de concrete ambities van het programma zijn: eerlijke aanwervingen garanderen, ervoor zorgen dat alle werknemers van Solvay in alle vertrouwen niet-inclusief gedrag dat in strijd is met de bedrijfsprincipes durven te melden, en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle intermediaire en hogere niveaus versnellen tegen 2030 door eventuele ongewenste loonverschillen weg te werken.  

In 2021 verlengde het bedrijf het moederschaps-, vaderschaps- en co-ouderschapsverlof al tot 16 weken. Voortaan kan elke ouder en adoptieouder hiervan gebruikmaken. Tijdens deze verlofperiode ontvangen ouders die in dienst zijn bij Solvay, 100% van hun loon.