Back to all initiatives

Initiatieven om de mogelijkheden van duaal leren ook in het hoger onderwijs uit te testen, krijgen steeds meer weerklank. Duaal leren is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarbij studenten zowel op school als op de werkvloer kennis en competenties verwerven. Vanaf het academiejaar 2021-2022 willen de hogescholen AP in Antwerpen en HOGENT hun aanbod uitbreiden en duale opleidingstrajecten aanbieden in de professionele bacheloropleidingen Chemie, Biomedische Laboratoriumtechnologie en Elektromechanica. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met essenscia vlaanderen en het sectoraal partnerschap duaal leren en biedt zo heel wat kansen voor chemie- en farmabedrijven. 

Duaal leren is de voorbije jaren uitgegroeid tot een succesformule in de TSO-studierichting Chemische Procestechnieken die jongeren voorbereidt op de job van procesoperator in de chemie- en farmasector. In het schooljaar 2020-2021 koos een recordaantal leerlingen binnen deze opleiding voor duaal leren waarbij ze de kans krijgen om zowat 15 weken mee te draaien in een ploegensysteem bij een bedrijf en vaardigheden te verwerven in een hoogtechnologische werkomgeving. 

Avogadro en Baekeland 

Sectorfederatie essenscia houdt al langer een pleidooi om duaal leren ook in het hoger onderwijs volwaardig toe te passen, met een aangepast beleidskader dat ruimte laat voor sectoraal maatwerk. 

De sector van de chemie en life sciences pioniert al sinds 2013 met het Avogadro-project voor professionele bachelors Chemie aan de Antwerpse hogescholen Artesis Plantijn en Karel de Grote. Studenten in de afstudeerrichting Procestechnologie kunnen zo al doende leren op de werkvloer bij verschillende chemiebedrijven in de Antwerpse haven. Het Avogadro-project wordt gecoördineerd door Talentenfabriek Antwerpen en krijgt de steun van het sectoraal vormingsfonds Co-valent. 

Dit academiejaar (2020-2021) startte HOGENT met een gelijkaardig initiatief, het Baekeland-project. Dat biedt duaal leren aan voor laatstejaarsstudenten in de professionele bachelor Chemie, binnen de afstudeerrichting Chemie. Het proefproject verloopt in samenwerking met chemiebedrijven Ajinomoto OmniChem en Eastman Chemical Company. 

Biomedische Laboratoriumtechnologie en Elektromechanica 

Vanaf het academiejaar 2021-2022 willen de hogescholen AP in Antwerpen en HOGENT duaal leren in bijkomende studierichtingen aanbieden. Naast Chemie gaat het om de professionele bacheloropleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie en Elektromechanica. Beide opleidingen zijn interessant voor de vorming van hooggeschoolde onderhoudstechnici en laboranten, veelgevraagde profielen in de chemie, kunststofverwerking, farma en biotech. 

De wisselwerking tussen hogescholen en bedrijven biedt studenten een intensieve praktijkervaring wat hen heel wat extra kennis en vaardigheden bijbrengt. Daarom roept essenscia vlaanderen zoveel mogelijk sectorbedrijven op om hier mee de schouders onder te zetten en werkplekken voor deze duale hogeschoolopleidingen aan te bieden.