Back to all initiatives

Sinds 2005 heeft de reinigingsmiddelenindustrie een uitgebreid duurzaamheidsprogramma uitgewerkt voor schoonmaakbedrijven en -producten: het Charter voor Duurzaam Schoonmaken.

Dit charter bevat verplichtingen en doelstellingen die de ondertekenende bedrijven moeten naleven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het omvat ook bedrijfsnormen (wat de productie, logistiek, energie, … betreft) en productnormen (inzake ecodesign, communicatie, verpakking, einde van de levenscyclus, …).

In januari 2019 werden er nieuwe criteria toegevoegd, met name omtrent biosourcing en MVO (Corporate Social Responsibility).

Het charter is een schema dat geaudit wordt door onafhankelijke externe controleurs. Elk jaar wordt er ook een duurzaamheidsrapport gepubliceerd. De voorbije 15 jaar doen de 200 bedrijven die het charter ondertekend hebben, het met 32% verpakking, 33% energie en 40% CO2-uitstoot minder, zonder te raken aan de doeltreffendheid van het product.

Meer weten?

www.sustainable-cleaning.com/en.home.orb

www.charter2020.eu/