Back to all initiatives

DETIC heeft het Charter van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie ondertekend om zijn leden aan te zetten derivaten van palmolie te gebruiken die op een duurzame manier verbouwd werden, met respect voor de biodiversiteit en zoveel mogelijk zonder ontbossing.

DETIC en A.I.S.E. hebben ook richtlijnen uitgewerkt voor de inkoop van hernieuwbare en duurzame grondstoffen. DETIC promoot bovendien de overstap naar groene scheikunde en materialen van biologische oorsprong bij zijn leden. De sector neemt deel aan en ondersteunt verschillende onderzoekprogramma’s inzake de terugwinning van landbouwafval, zoals het

Alternatieven van biologische oorsprong zijn niet systematisch duurzamer dan fossiele hulpbronnen (in het bijzonder die afkomstig van recyclage). De voordelen van een intensiever gebruik van materialen van biologische oorsprong moeten dus aan een grondige levenscyclusbeoordeling onderworpen worden om impactverschuiving te voorkomen. Om alle bedrijven te ondersteunen die actief zijn in de sector van de detergenten, schoonmaak- en onderhoudsproducten en die materialen van biologische oorsprong gebruiken of van plan zijn te gebruiken in eindproducten en/of verpakkingsmateriaal, heeft A.I.S.E. hoogstaande principes ontwikkeld voor de sector die het gepaste gebruik van materialen van biologische oorsprong stimuleren.