Back to all initiatives

Kmo’s en bedrijven uit de chemie en life sciences helpen om hun energie-efficiëntie te verhogen en hun klimaatprestaties te verbeteren. Dat is het doel van Energy4Climate, een uniek energie- en klimaatproject van essenscia met de steun van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Dertig bedrijven met een lagere energie-intensiteit krijgen op basis van een doelgerichte doorlichting advies op maat van onafhankelijke energie- en klimaatspecialisten. Zo verwerven ze inzicht in hun besparingspotentieel en kunnen ze met rendabele energie- en klimaatbesparende maatregelen aan de slag gaan.

Onder de noemer Energy4Climate is essenscia gestart met twee nieuwe projecten voor meer energie-efficiëntie en CO2-reductie in de chemie, kunststoffen en life sciences, specifiek gericht op de besparingsmogelijkheden van sectorbedrijven met een lagere energie-intensiteit en toegespitst op de aard van hun activiteiten.

Energie- en Klimaatdeals: een pioniersproject voor Vlaanderen
De Energie- en Klimaatdeals richten zich tot ondernemingen en kmo’s met een jaarlijks primair energieverbruik tussen 0,05 en 0,1 Petajoule. Dit is een pilootproject voor Vlaanderen waarbij experten een diepgaande thematische energie- en klimaataudit uitvoeren bij bedrijven met vaak complexe productieprocessen. Het gaat om maatwerk dat de potentiële besparingsmaatregelen in kaart brengt binnen thema’s als stoom, groene warmte, hernieuwbare energie of elektrificatiemogelijkheden.

Mini-EBO’s voor maximaal resultaat

Bedrijven met een lager primair energieverbruik, tussen 0,01 en 0,05 Petajoule per jaar, kunnen intekenen op mini-EBO’s (energiebeleidsovereenkomsten), een concept dat ook al in andere sectoren bestaat. Hierbij worden energie- en klimaatscans uitgevoerd en zorgen externe energie- en klimaatcoaches voor een passende begeleiding bij de uitvoering van maatregelen op maat van de sector, zoals de optimalisatie van perslucht of koelsystemen, de recuperatie van (rest)warmte en de plaatsing van zonnepanelen of extra isolatie.

Het project is gestart met dertig pioniersbedrijven uit alle Vlaamse provincies en uit alle segmenten van de sector: van chemie tot kunststoffen, van coatings tot smeermiddelen, van farma tot medische gassen. Het is de bedoeling om het aantal deelnemende bedrijven in een latere fase verder uit te breiden. De uiteindelijke energie- en CO2-besparing hangt af van de besparingsmogelijkheden die via de scans en audits gedetecteerd zullen worden.

Engagement om maatregelen uit te voeren

Bedrijven nemen vrijwillig deel aan Energy4Climate, maar engageren zich wel om een aantal economisch rendabele maatregelen die door de energie- en klimaatexperten worden voorgesteld ook effectief uit te voeren. Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de kostprijs en de potentiële energiebesparing van de investering.

Energy4Climate krijgt 300.000 euro financiële steun van de Vlaamse regering – middelen die integraal worden gebruikt om bedrijven bij te laten staan door onafhankelijke experts – en loopt in nauwe samenwerking met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

 

Meer info: www.energy4climate.be