Back to all initiatives

Vanaf academiejaar 2020-2021 is essenscia gestart met een nieuwe academische leerstoel ‘Geïntegreerde Veiligheid – Chemie en Life Sciences’ binnen de eenjarige master veiligheidswetenschappen aan Universiteit Antwerpen. Deze gespecialiseerde opleiding streeft naar een brede aanpak waarbij veiligheid vanuit alle hoeken wordt bekeken: van security over arbeids- en transportveiligheid tot milieuzorg en welzijn op het werk.

Veiligheid is een absolute topprioriteit bij chemie- en farmabedrijven. Niet enkel in industriële processen, maar bijvoorbeeld ook voor de beveiliging van bedrijfsterreinen, transportveiligheid van goederen en van werknemers in hun dagelijkse mobiliteit van en naar het werk of een adequaat crisisbeheer bij eventuele incidenten.

Brede vorming

Als industriefederatie is essenscia ervan overtuigd dat de veiligheidswetenschapper van morgen best zo breed mogelijk is gevormd om al die uitdagingen te kunnen aangaan. Veiligheid omvat immers verschillende vormen van expertise en ervaring. Deze vernieuwde masteropleiding zet dan ook sterk in op interdisciplinariteit.

Door de integrale aanpak is de veiligheidsopleiding aan UAntwerpen aantrekkelijk voor zowel professionele bachelors die zich verder willen verdiepen, als voor masterstudenten ingenieurs die zich verder willen specialiseren.

Complementaire leerstoel

De nieuwe leerstoel is ook perfect complementair aan de bestaande essenscia leerstoel Safety Engineering in de gelijknamige master-na-masteropleiding aan de KU Leuven. Daar ligt de focus vooral op een theoretische en praktijkgerichte benadering van procesveiligheid.

Meer info