Back to all initiatives

Kunststoffen een volwaardige rol geven in de circulaire economie om zo de Europese doelstelling te realiseren om tegen 2025 jaarlijks minstens 10 miljoen ton gerecycleerde kunststoffen te gebruiken in de aanmaak van nieuwe producten. Dat is de opzet van de Circular Plastics Alliance, een vrijwillig engagement dat publieke en private actoren uit de kunststoffensector verenigt. Ook essenscia heeft zich bij deze alliantie aangesloten

Als een van de zowat honderd initiële mede-ondertekenaars onderschrijft essenscia de visie van de alliantie om in Europa meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken. De sectorfederatie engageert zich ook om acties te ondernemen om dit ambitieuze Europese doel te helpen realiseren.

Digitaal platform brengt recyclagegraad kunststoffen in kaart
Een van de initiatieven die hieraan kunnen bijdragen is MORE (MOnitoring Recyclates for Europe), een digitaal platform waarop Europese kunststofverwerkers kunnen aangeven hoeveel gerecycleerd materiaal ze hergebruiken in hun productieprocessen.
MORE is ontwikkeld door de European Plastic Converters (EuPC). Voor België – dat het online platform als een van de eerste Europese lidstaten introduceerde – zijn sectorfederaties Agoria en essenscia PolyMatters aangeduid als coördinatoren.

MORE is een belangrijke stap richting een circulaire economie voor kunststoffen. Het doel is om de recyclage-inspanningen van de kunststofverwerkende industrie nauwkeurig in kaart te brengen en zo een accuraat overzicht te krijgen van de gebruikte volumes van gerecycleerde kunststoffen in Europa.

Op basis van de ingevoerde data wordt het ook mogelijk om de recyclagegraad van kunststoffen jaarlijks te evalueren. Op die manier kan gedetecteerd worden in welke toepassingen potentieel meer gerecycleerd materiaal gebruikt kan worden.