Back to all initiatives

Een geharmoniseerd Europees systeem uitwerken voor de certificering en verificatie van recyclaat dat hergebruikt wordt in nieuw afgewerkte kunststofproducten, en dit gebaseerd op onafhankelijke audits. Dat is het doel van PolyCert Europe, een recent opgerichte koepelorganisatie waarvan essenscia een van de stichtende leden is.

De opdracht van PolyCert Europe bestaat erin de bestaande nationale certificatieregelingen te aligneren en een eenduidige en transparante methodologie uit te werken voor de beoordeling van recyclaat in eindproducten op de Europese markt. Hiermee engageren de kunststof- en textielsector zich om de circulariteit van kunststoffen te versnellen.

Het initiatief is een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie door de creatie van een robuust systeem voor het terugwinnen van gerecycleerde materialen die voldoen aan de strenge productnormen, de technische vereisten en de hoge kwaliteitsstandaarden van kunststofverwerkers.

PolyCert Europe is eind 2020 opgestart op initiatief van EUPC, de European Plastics Converters. Jan Laperre van Centexbel/VKC (Vlaams Kunststoffencentrum) is aangeduid als voorzitter van de stuurgroep. Valipac, het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen, en essenscia maken deel uit van de Raad van Bestuur.