Back to all initiatives

Meer talent opleiden en meer start-ups en scale-ups begeleiden om de biotech en biofarma – een sleutelsector voor de Belgische en Waalse economie, welvaart en werkgelegenheid – internationaal te laten doorgroeien en klaar te stomen voor de therapieën en productieprocessen van de volgende generatie. Dat is de ambitieuze missie van de ‘EU Biotech School & Health Hub’, een geavanceerd opleidingscentrum met business accelerator dat naar verwachting tegen 2025 operationeel zal zijn in een nieuwbouw in Gosselies bij Charleroi. Het toonaangevende project maakt deel uit van het Belgisch relanceplan voor herstel en veerkracht en krijgt een budget van 25 miljoen euro.

De ‘EU Biotech School & Health Hub’ moet een multidisciplinair en vooruitstrevend competentiecentrum worden dat zich toespitst op talentontwikkeling om de verdere groei van de biotech en biofarma in België en Wallonië optimaal te ondersteunen. Daarvoor wil het state-of-the-art infrastructuur uitbouwen, topexpertise uit binnen- en buitenland aantrekken en een breed gamma aan partners de juiste accommodatie verschaffen om hun services aan te bieden.

Kruisbestuiving

Via dit platformmodel van een ‘one stop shop’ zal een kruisbestuiving ontstaan die de biotechnologische en gezondheidssector toegang verleent tot meer talent met de noodzakelijke competenties, maar die ook structurele synergiën opzet tussen bedrijven – van spin-off, start-up of scale-up tot internationale spelers – en de academische wereld. Dit moet de internationale concurrentie- en aantrekkingskracht van de sector verder versterken.

Inclusief project

Het is ook een inclusief project dat naast pas aangeworven of meer ervaren werknemers uit de sector ook studenten en werkzoekenden wil trainen, herscholen of bijscholen. Het gaat daarbij zowel om laag- als hooggeschoolden en de focus is internationaal. Met opleidingsprogramma’s die maximaal zijn afgestemd op de allernieuwste biotechnologische productieprocessen wil het initiatief inspelen op de acute noden van bedrijven en meer talent voorbereiden op een toekomstgerichte job in de sector.

Vier pijlers

De ‘EU Biotech School & Health Hub’ richt zich op vier pijlers waarvoor telkens een opleidingspakket zal worden uitgewerkt.

  1. STEM-promotie: om meer jongeren te inspireren voor de vele jobkansen in de biotech- en biofarmasector, met een positieve impact op gezondheidszorg en samenleving.
  2. Bioproductie van de nieuwste generatie: opleidingen op maat van de nieuwste therapeutische ontwikkelingen en de toenemende digitalisering en automatisering van productieprocessen, complementair aan het aanbod van de bestaande opleidingscentra Cefochim in Wallonië en ViTalent in Vlaanderen.
  3. Digitalisering: trainingen om de digitale transformatie te versnellen door werknemers digitale en analytische vaardigheden bij te brengen en bedrijven bij te staan in de digitalisering van hun innovatie- en productieprocessen via onder meer machine learning en artificial intelligence.
  4. Soft skills & Mini MBA: startende bedrijven ondersteunen bij het verwerven van zakelijke inzichten en de organisatie van specifieke managementsopleidingen voor de life sciences.

Deze brede maar doelgerichte aanpak moet een passend antwoord bieden op de uitdagingen waar de sector mee kampt. Te weinig jongeren kiezen voor een technische of wetenschappelijke studie, door dit tekort aan gekwalificeerde en gespecialiseerde werkkrachten ondervinden bedrijven moeilijkheden om hun vacatures in te vullen, terwijl studies net uitwijzen dat de sector de komende drie jaar structureel nood heeft aan 2.400 nieuwe medewerkers. De komende tien jaar wordt zelfs een toename van 10.000 directe en indirecte jobs verwacht.