Back to all initiatives

Air Liquide, DATS 24 en Port of Antwerp bundelen hun krachten in het HyTrucks-consortium om 300 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in België als onderdeel van het HyTrucks-initiatief. Dit project heeft als doel tegen 2025 in totaal 1.000 waterstof aangedreven vrachtwagens zonder uitstoot op de weg in te zetten en de passende infrastructuur te bouwen die België, Nederland en West-Duitsland met elkaar verbindt.

Het partnerschap wil waterstof vrachtwagens vooral inzetten in het gebied rond de haven van Antwerpen en de grote logistieke hubs in België. Waterstof vrachtwagens zullen worden ingezet voor intensief lokaal en internationaal transport.

Het HyTrucks-initiatief is een van de grootste projecten in Europa voor de invoering van emissievrije zware bedrijfsvoertuigen in de drukste verkeersgebieden van Europa. Het beoogt een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot met naar schatting meer dan 100.000 ton per jaar. Dit komt overeen met 110 miljoen afgelegde kilometers, door 1.000 vrachtwagens en een eerste netwerk van 25 waterstofstations met hoge capaciteit die Antwerpen, Rotterdam en Duisburg met elkaar verbindt. In België beoogt het HyTrucks-project een vermindering van de CO2-uitstoot naar schatting meer dan 30.000 ton per jaar, wat overeenkomt met 33 miljoen gereden kilometers.