Back to all initiatives

Met een geavanceerde scanning elektronenmicroscoop asbestvezels en andere stofdeeltjes opsporen en analyseren. Zo wil expertisebureau IBEVE vanuit chemie-incubator BlueChem bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving, en verbeterde analysetechnieken ontwikkelen voor een nauwkeurigere evaluatie van zulke stoffen.