Back to all initiatives

Afvalbeheerder Indaver plant de bouw van een nieuwe demo-installatie voor het recycleren van 15.000 ton end-of-life plastics op jaarbasis. Hiermee is er een belangrijke stap gezet tot de realisatie van een installatie die dagelijks circa 50 ton plastics zal recyclen tot waardevolle basisgrondstoffen voor de industrie. Indaver plant de installatie op haar site op rechteroever in Antwerpen.

Waardecreatie voor end-of-life consumer plastics

De Plastics2chemicals installatie (P2C) biedt een recyclingoplossing voor bijvoorbeeld gemengde polyolefines enerzijds en polystyreen anderzijds. Polyolefines (PP en PE) en polystyreen (PS) worden onder meer gebruikt voorde productie van verpakkingsmaterialen en elektronische apparaten bijvoorbeeld botervlootjes, folies, bekers, yoghurtpotjes, …

Dankzij de steeds verfijndere inzameling en sortering van plastic verpakkingsmaterialen zullen de komende jaren meer fracties op de markt komen die geschikt zijn voor nieuwe recyclagetechnologieën zoals P2C.

Plastics2chemicals, een circulaire oplossing

Indaver ontwikkelde met haar Plastics2chemicals project een innovatieve depolymerisatietechniek om afgedankte plastics om te vormen tot basischemicaliën. Tijdens het verwerkingsproces worden de plastics afgebroken tot kleinere koolstofketens of monomeren. De polyolefines (PE and PP) zullen basisproducten zoals naphtha en wax opleveren. De polystyrenen worden afgebroken tot monomeren die opnieuw als grondstof bruikbaar zijn. P2C levert zo nieuwe grondstoffen met dezelfde kwaliteit als primaire grondstoffen. De gerecyclede producten beantwoorden aan de vereisten voor direct industrieel gebruik in petrochemische processen. De nieuwe polymeren zijn ook geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie.

Van piloot tot large-scale oplossing

Indaver heeft sinds 2017 het nieuwe proces uitgebreid en succesvol getest in een labo omgeving in samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen. Met de demo-installatie in Antwerpen wordt het proces opgeschaald van 2kg / uur naar 2 ton /uur. De Plastics2chemicals demo-installatie zal vooral de eindkwaliteit van de grondstoffen verder afstemmen op de specificaties van de klanten. Als de demo installatie de verwachtingen bevestigt, plant Indaver large-scale installaties op strategische locaties in Europa, zowel voor recyclage van polystyreen enerzijds als voor recyclage van polyolefines anderzijds.