People → 

Arbeidsongevallen

Veiligheid op de werkvloer ligt hoger dan industrieel gemiddelde

Source : Fedris (Federal Agency for Occupational Risks)

Voor de chemie en life sciences blijft de veiligheid van de werknemers een absolute topprioriteit gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten. De sector investeert daarom fors in veiligheidstrainingen voor zowel werknemers als onderaannemers. Deze doorgedreven focus op veiligheid resulteert in een aanhoudende dalende trend van het aantal arbeidsongevallen tijdens de voorbije tien jaar.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) raamt de frequentiegraad* van arbeidsongevallen in de industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences op 9,0 per miljoen gewerkte uren in 2019. Hiermee ligt deze frequentiegraad bijna de helft lager dan het industrieel gemiddelde.

De veiligheidsvoorschriften – en instructies die gelden voor de werknemers in de sector, gelden evenzeer voor de contractoren (zoals strenge selectieprocedures, evaluaties voor en na de interventies, regelmatige controles, enzovoort). Er zijn momenteel echter geen volledige en betrouwbare veiligheidsstatistieken beschikbaar inzake arbeidsongevallen met onderaannemers in de chemie en life sciences.

* De frequentiegraad van arbeidsongevallen is de verhouding van het totale aantal ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg per miljoen gewerkte manuren. Ongevallen met arbeidsongeschiktheid omvatten alle ongevallen op de werkvloer waardoor werknemers ten minste een dag werkonbekwaam zijn (de dag van het ongeval niet meegerekend), of ongevallen met de dood of een permanente arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Sectorinitiatieven