People → 

Diversiteit

Diversiteit hoog op de agenda

Source: National Social Security Office - decentralised statistics (number of jobs on 30th June)

Om als duurzame en competitieve sector te blijven evolueren is het aantrekken van steeds meer diverse kandidaten van cruciaal belang. De sector wenst het volledig potentieel van een diverse arbeidskracht te realiseren.

In 2020 werkten 27.423 vrouwen in de chemie en life sciences, goed voor een aandeel van 28,7% in de totale tewerkstelling van de sector. Dit percentage ligt beduidend hoger dan het gemiddelde in de Belgische industrie (23,2%). Bovendien neemt de vrouwelijke tewerkstelling in de sector structureel toe: van 23% in 2000 tot 28,7% in 2020.

57% van de vrouwelijke werknemers in de chemie en life sciences heeft een diploma hoger onderwijs, wat fors hoger is dan het industrieel gemiddelde van 38%. In toenemende mate nemen vrouwen leidinggevende managementfuncties op in domeinen zoals personeelsbeheer, financiën, site management en R&D. In 2019 waren 40% van de onderzoekers in de sector vrouwen.

Samen met Co-valent en andere stakeholders worden tal van initiatieven opgericht om de arbeidskracht te diversifiëren, niet enkel op het vlak van gendergelijkheid maar ook met aandacht voor mensen met een beperking of mensen met een migratie-achtergrond.

Diversiteit en Integratie (D&I) is geen nieuw thema. Maar de gevolgen van de wereldwijde antidiscriminatie protesten van 2020 hebben een extra boost gegeven om de D&I initiatieven van de sector te herbekijken en in versnelling te brengen. De sociale partners van de sector verbinden zich tot een zelfregulerend D&I monitoring proces, inclusief een uitgebreide milieuanalyse, academische monitoring van discriminatie en het opstellen van een sectoraal actieplan. Mogelijke discriminatiegronden zijn gender, etniciteit, leeftijd, handicap, seksualiteit of godsdienst.

Het is belangrijk om ieder talent gelijke kansen te bieden om het volle potentieel van iedereen te helpen ontwikkelen en om organisaties de mogelijkheid te geven om toegang te hebben tot een breder en meer diverse waaier van potentiële werknemers. Diversiteit op de arbeidsmarkt is daarom een relevante indicator voor de sociale dimensies van duurzaamheid.