People → 

Leeftijdspiramide

Investeren in duurzame loopbanen en aantrekken van jong talent

Source : National Social Security Office, centralised statistics (according to place of residence of each worker)

In 2020 werden meer dan 32.000 arbeidsplaatsen in de chemie en life sciences ingenomen door werknemers ouder dan 50. Dit is een derde van alle werknemers in de sector. Deze ratio is de voorbije tien jaar doorlopend gestegen van 22% tot 34%. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector gestegen van 41 jaar in 2010 tot 43 jaar in 2020.

Dit betekent dat het voor de sector van vitaal belang is om de leeftijdspiramide van de werknemerspopulatie strikt op te volgen en initiatieven te ondernemen om meer jong talent aan te trekken.

Om deze cruciale uitdaging aan te pakken, doen de sector en het sectorale vormingsfonds Co-valent heel wat inspanningen:

  • Pleidooi voor een modern en geïntegreerd STEM-onderwijs. Van in de kleuterklas tot de universiteitsaula hebben kinderen en studenten nood aan technische en wetenschappelijke STEM-opleidingen die hen helpen het belang van STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) te begrijpen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Zeker in de chemie en life sciences zijn STEM-profielen erg gegeerd.
  • Promotie van de sector als een aantrekkelijke werkgever met boeiende en gevarieerde jobs, in nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen, secundaire scholen en andere actoren in de domeinen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Aanleren van de vaardigheden van de toekomst, zoals de toenemende digitalisering en automatisering, samen met de invoering van innovatieve opleidingsmethoden zoals virtual of extended reality en duaal leren.
  • Investeren in duurzame en gezonde loopbanen via het Demografiefonds. Dit is een uniek gezamenlijk initiatief van sectorfederatie essenscia en de sociale partners om langere en duurzame loopbanen mogelijk te maken. Ieder jaar kunnen zowat 60.000 medewerkers uit de sector gebruik maken van bedrijfsspecifieke maatregelen voor werkbaar werk, ondersteund en gefinancierd door dit fonds.

De leeftijdspiramide van de werknemers in de chemie en life sciences weerspiegelt de vergrijzing van de bevolking in Europa en wordt bovendien versterkt door een relatief hoge loyaliteit waarbij medewerkers lange tijd in de sector actief blijven.