People → 

Levenslang leren

Investeren in mensen is investeren in de toekomst

Source : National Bank of Belgium (data from the Central Balance Sheet Office)

De continue opleiding van werknemers om hun kennis en vaardigheden verder aan te scherpen is uiterst belangrijk voor de concurrentiepositie van een innovatieve en competentiegerichte sector als de chemie en life sciences. Levenslang leren is bovendien een belangrijk instrument voor het welbevinden van de medewerkers in alle fases van hun loopbaan.

In 2019 hebben 58.900 mensen, of 64% van alle werknemers, deelgenomen aan een formele opleiding. Uit bijkomende analyses blijkt dat er in de sector geen substantieel verschil is tussen de participatiegraad van mannen en vrouwen.

Bedrijven uit de chemie en life sciences hebben in 2019 niet minder dan 200 miljoen euro uitgegeven aan de continue opleiding van hun werknemers. Twee derde daarvan betreft formele opleidingen, één derde informele of ‘on-the-job’ trainingen. Deze financiële inspanning vertegenwoordigt 2,4% van de totale loonkost van de sector. In 2017 zijn de sociale partners in een sectorcao overeengekomen om te streven naar gemiddeld drie opleidingsdagen per werknemer per jaar

De sociale partners in de chemie en life sciences beheren ook samen het sectorale vormingsfonds Co-valent (https://www.co-valent.be/nl/), dat bijzondere aandacht heeft voor competentieontwikkeling en opleidingspromotie binnen kmo’s. 

De sector van de chemie en life sciences zet zowel in Vlaanderen als in Wallonië ook sterk in op het praktijkgerichte onderwijssysteem duaal leren, waarbij studenten leren op de schoolbanken combineren met leren op de werkvloer. 

In opdracht van essenscia vlaanderen voerde de Antwerp Management School een studie uit over ‘The Future of Jobs in Chemistry & Life Sciences’ en de impact van Industrie 4.0 op de tewerkstelling in de sector. Daaruit bleek dat digitalisering heel wat opportuniteiten biedt en een belangrijke hefboom kan zijn om de koppositie van de Belgische chemie- en farma-industrie verder uit te bouwen. 

Source : National Bank of Belgium (data from the Central Balance Sheet Office)