People → 

Lonen

Toplonen voor gekwalificeerd personeel

Source : Statistics Belgium

In een zeer concurrentiële arbeidsmarkt zijn aantrekkelijke lonen een belangrijk element voor een stabiele tewerkstelling en tevreden medewerkers. Met een gemiddeld brutomaandloon van 4.567 euro in 2019 biedt de chemie en life sciences in het algemeen een aantrekkelijkere verloning dan de rest van de verwerkende industrie.

Gemiddeld liggen de brutolonen 18% hoger dan in andere industrietakken, alhoewel de verhoudingen tussen deelsectoren onderling sterk kunnen verschillen. Dit houdt verband met het feit dat de industrie van de chemie en life sciences in de meeste gevallen een groter aandeel hooggekwalificeerde en gespecialiseerde werknemers telt dan andere sectoren.

De brutoloonkloof tussen mannen en vrouwen met een voltijdse job in de chemie en life sciences is de voorbije tien jaar structureel verkleind, van 13,7% in 2009 tot 10,6% in 2019.

Sectorinitiatieven