People → 

Maatschappelijke betrokkenheid

Langdurige partnerschappen met lokale gemeenschappen

Zich engageren in lokale gemeenschappen is een belangrijk onderdeel van duurzame ontwikkeling en van Responsible Care. Het gaat erom langdurige partnerschappen uit te bouwen met de lokale gemeenschappen waarin de industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences actief is. Iedereen heeft er baat bij om met hen samen te werken, erin te investeren en hun levenskwaliteit te verbeteren. Zich engageren in lokale gemeenschappen gaat verder dan filantropische projecten. Het is een fundamenteel aspect van de vergunning van de sector om zijn activiteiten uit te voeren en het is van cruciaal belang om het vertrouwen van de lokale gemeenschappen te behouden.

Tal van bedrijven in de industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences organiseren regelmatig meetings met de buurtbewoners om naar hun bekommernissen te luisteren, hen proactief te informeren over de activiteiten van het bedrijf en om lokale initiatieven te steunen of op te zetten. Soms reikt dit engagement verder dan de productiesites. Dat is bijvoorbeeld zo voor internationale bedrijven die in een internationale context actief zijn en er soms voor kiezen om te investeren in lokale gemeenschappen die niet in de onmiddellijke nabijheid van productiesites liggen, vooral als het gaat om capacity building of de opbouw van expertise.

De sector investeert bovendien sterk in partnerschappen: