People → 

Mededingingsrecht en anti-corruptie

Samenwerken en toch het mededingingsrecht respecteren

Het mededingingsrecht van de Europese Unie moet de concurrentie op de markt garanderen om zo het welzijn van de consument te verbeteren. De belangrijkste principes van het mededingingsrecht worden beschreven in Artikel 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) en in Artikels IV.1 en IV.2 van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Artikel 101 van het VwEU verbiedt afspraken tussen twee of meer onafhankelijke bedrijven die op die manier de concurrentie in de sector beperken. Deze bepaling dekt zowel horizontale afspraken (tussen eigenlijke of potentiële concurrenten die op hetzelfde niveau actief zijn in de bevoorradingsketen) als verticale (tussen bedrijven die op verschillende niveaus actief zijn). Op dit algemene verbod zijn slechts enkele uitzonderingen voorzien. Het bekendste voorbeeld van een inbreuk op Artikel 101 is een kartelvorming tussen concurrenten met prijsafspraken en/of marktverdeling.

Artikel 102 van het VwEU verbiedt het misbruik van een dominante marktpositie, bijvoorbeeld door oneerlijke prijzen aan te rekenen, door de productie te beperken of door te weigeren te innoveren in het nadeel van de consument.

De afspraken van bedrijven die betrokken zijn bij handelingen die een van beide artikels schenden, worden niet alleen nietig en onuitvoerbaar verklaard, de bedrijven zelf (en in sommige gevallen de natuurlijke personen die de inbreuken plegen) riskeren ook aanzienlijke boetes en (in sommige lidstaten) strafrechtelijke sancties. Bovendien stelt de onderneming zich bij een inbreuk op het EU-mededingingsrecht bloot aan hoge civiele schadeclaims.

Ook corruptie vormt een obstakel voor economische en sociale ontwikkeling, met een negatieve impact op duurzame ontwikkeling. Alle bedrijven moeten doorgedreven anti-corruptiemaatregelen en -praktijken implementeren om hun reputatie en de belangen van hun stakeholders te beschermen.

Heel wat bedrijven uit de sector hebben gedragscodes uitgewerkt om hun werknemers onder meer te adviseren over de wetgeving rond concurrentie en anti-corruptie. Steeds meer leveranciers worden ook verplicht dergelijke codes te onderschrijven en er worden duurzame inkoopprocedures toegepast.

Als Belgische federatie organiseert essenscia regelmatig meetings die verschillende bedrijven uit de sector samenbrengen. De regels van het mededingingsrecht worden daarbij consequent opgevolgd. Lid worden van de sectorfederatie houdt de naleving van het mededingingsrecht en de regels inzake anti-corruptie in.

Om te verzekeren dat het mededingingsrecht zorgvuldig gerespecteerd wordt, volgt het personeel van essenscia regelmatig opleidingen door juridische experts. essenscia heeft bovendien ‘do’s-and-don’ts’ uitgewerkt omtrent het mededingingsrecht. Bij het begin van elke meeting die de federatie organiseert, wordt hiernaar verwezen en ze staan ook ter beschikking van leden voor toekomstig gebruik. Meetings worden volgens de overeengekomen regels genotuleerd.

Sector initiatives