People → 

Mobiliteit

Woon-werkverkeer: een dagelijkse mobiliteitsuitdaging

Source: Federal Public Service Mobility and Transport - Federal diagnosis home-to-work travels 2017
This indicator is based on data collected through a survey of the Federal Public Service Mobility and Transport. The survey is conducted once every three years the most recent being from 2017. Statements regarding home work are from before the corona pandemic.

Een belangrijke factor die de tevredenheid van werknemers beïnvloedt is de vlotte bereikbaarheid van de werkplek, waarbij de toenemende mobiliteitsproblemen een groeiende bezorgdheid zijn voor zowel werknemers als werkgevers.

Slechts 2% van de werknemers in de chemie en life sciences maakt gebruik van het openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram), een lage score in vergelijking met het Belgisch gemiddelde van 17%. Het openbaar vervoerssysteem is onvoldoende afgestemd op de bereikbaarheid van productiesites in afgelegen industriezones en op het arbeidsregime in de sector met veel ploegen- en nachtarbeid. Zowat 36% van de werknemers in de sector werkt in een ploegensysteem, wat ruim dubbel zo veel is dan het Belgisch gemiddelde van 14%.

Dit verklaart waarom 80% van de medewerkers de wagen gebruikt als belangrijkste transportmiddel voor het woon-werkverkeer (exclusief carpooling). Dit percentage is vergelijkbaar met het industrieel gemiddelde maar blijft significant hoger in vergelijking met dat van de totale economie in België (65%). In de sector doet 5,3% van de werknemers aan carpooling, ruim het dubbele van het Belgische gemiddelde van 2,5%.

Heel wat ondernemingen in de chemie en life sciences bieden mogelijkheden tot thuiswerk aan of nemen deel aan een systeem van collectief transport voor het woon-werkverkeer van de werknemers. In de sector hebben 32% van de medewerkers de kans om gebruik te maken van transport georganiseerd en gefinancierd door de werkgever. Dit percentage ligt fors boven het gemiddelde van de industrie (21%) en de totale economie (10%) in België.

Net geen 1 op de 10 (9%) werknemers in de sector gebruikt de fiets om zich naar het werk te verplaatsen. Daarmee is dit de tweede meest populaire transportmodus in de sector, na de auto en voor carpooling. Meer en meer bedrijven integreren fietsleaseplannen in hun renumeratiepakketten. Bijna alle (95%) werknemers in de sector hebben toegang tot douches en kleedkamers op hun werkplek. Negen op de tien bedrijven (89%) beschikken over fietsenstallingen.

De verkeersveiligheid van fietsers blijft een belangrijk aandachtspunt, in die mate dat sommige bedrijven veiligheidstrainingen op maat organiseren.