People → 

Naleving wetgeving

Zorgen voor naleving van de regelgeving

Source: essenscia
* communication, customs, energy, product groups, circular economy, Brexit (2018), ...

Aangezien bedrijven in de chemie-, kunststof- en life sciences industrie in een sterk gereguleerde omgeving opereren, organiseert essenscia een groot aantal trainingssessies op verschillende expertisegebieden. In 2020 bood de sectorfederatie minimaal 10.800 trainingsuren aan voor 2.155 werknemers van 593 bedrijven.

Omwille van de restrictieve maatregelen in het kader van de COVID-19 werden de meeste fysieke workshops en trainings in 2020 vervangen door online webinars. Dit verklaart de kortere duur van de trainings dat jaar.  Anderszijds trokken de webinars meer deelnemers (zowat 780 meer deelnemers dan in 2019). Workshops en trainingen werden voornamelijk georganiseerd over veiligheid, gezondheid en milieu, productbeleid en sociale zaken.

essenscia is een erkende dienstverlener voor de Vlaamse ‘KMO-portefeuille’, een subsidiemaatregel waarmee KMO-ondernemers van financiële steun kunnen genieten voor de aankoop van opleidingen.

Waarom is compliance training zo belangrijk?

De manier waarop een onderneming de regelgeving correct naleeft, heeft vanzelfsprekend een directe impact op de reputatie van het bedrijf en bepaalt mee of het zijn activiteiten kan uitbreiden en de nodige vergunningen kan krijgen. Het is daarom uiterst belangrijk dat werknemers over de actuele en accurate informatie beschikken die ze nodig hebben om correct te handelen, en om de wetten, voorschriften en beleidsmaatregelen waarmee ze in hun dagelijkse verantwoordelijkheden op het werk in aanraking komen volledig begrijpen. Specifieke opleidingen om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te kunnen werken – compliance training – zijn dus van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alle regels worden gerespecteerd.

De belangrijkste doelstellingen van dergelijke training zijn:

  • Ervoor zorgen dat werknemers zich bewust zijn van hun nalevingsverantwoordelijkheden;
  • Het risico van inbreuken op de naleving tot een minimum beperken;
  • Een betere werkplekcultuur aanmoedigen;
  • De wettelijke aansprakelijkheid van een organisatie te weerleggen in geval van wangedrag;
  • De reputatie van de organisatie beschermen.

Sectorinitiatieven