People → 

Opleidingsniveau

Nood aan hoogopgeleide en gespecialiseerde werknemers

Source: NBB, Social Balance Sheet globalisation

De chemie en life sciences in België is een zeer innovatiegedreven en hoogtechnologische sector die permanent innoveert met vernieuwende producten en processen. Dit vereist hoogopgeleide en gespecialiseerde werknemers met een bovengemiddelde technische en wetenschappelijke bagage. Dit maakt het voor de chemie- en farma-industrie cruciaal om te rapporteren over het opleidingsniveau van haar werknemers.

41% van alle werknemers in de chemie, kunststoffen en life sciences heeft een diploma hoger onderwijs (universiteit of hogeschool). Dit percentage ligt een stuk hoger dan in de verwerkende industrie in haar geheel (26% in 2019) en is de laatste zeven jaar stabiel gebleven.

Ongeveer 40% van de werknemers heeft een diploma hoger secundair onderwijs, voornamelijk technische profielen uit STEM-studierichtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Zij beschikken over gespecialiseerde vaardigheden die nodig zijn om cruciale functies uit te oefenen zoals procesoperator of onderhoudstechnicus.

De vergrijzing van de werknemerspopulatie in combinatie met de sterke jobgroei van de voorbije jaren en de continue innovatiedrang in de sector betekent dat de chemie en life sciences permanent nood heeft aan hooggekwalificeerde medewerkers. Daarom is de sector een sterke pleitbezorger van vooruitstrevend STEM-onderwijs, van kleuterklas tot aula. Zelf investeert de sector in heel wat uiteenlopende initiatieven om STEM-studies te promoten en pioniert de chemie en life sciences met nieuwe onderwijsmethoden, zoals duaal leren en duaal lesgeven.