People → 

Procesveiligheid

Lange track record in procesveiligheidsbeheer

Source: essenscia survey among its Seveso members
*The Process Safety Event Rate (PSER) is obtained by the following formula : (Total Process Safety Events / Total Hours employees and contractants) x 200,000 (PSER is normalized per 100 employees where anemployee works 2,000 hours a year)

Procesveiligheid is van het allergrootste belang in de industrie van de chemie en life sciences. Dit vereist een doeltreffend beheerssysteem voor procesveiligheid dat de identificatie, eliminatie, vermindering en mitigatie mogelijk maakt van procesrisico’s die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten. 

Door de onderschrijving van het Responsible Care programma sinds de jaren ’80 is veiligheid voor de sector een topprioriteit hetgeen zich reflecteert in continue inspanning om veiligheid te integreren in de processen. Hierdoor behoort de sector tot één van de veiligste in de industrie. 

Om de aantoonbaarheid met betrekking tot de prestaties inzake procesveiligheid mogelijk te maken verzamelt essenscia op jaarbasis de procesveiligheidsindicatoren en rapporteert deze aan Cefic, de Europese chemiefederatie. Sinds enkele jaren wordt zo de Process Safety Event Rate geïnventariseerd door essenscia via een enquête onder de Seveso lidbedrijven.

Sectorfederatie essenscia heeft een aantal initiatieven uitgewerkt om de procesveiligheidsprestaties van sectorbedrijven verder te verbeteren door onder meer opleidingen te organiseren op verschillende niveaus binnen de organisatie en dit in samenwerking met diverse universiteiten. 

Met de essenscia Process Safety Academy investeert essenscia in algemene en specifieke opleidingen over procesveiligheid. Het platform beheert verschillende initiatieven in nauwe samenwerking met stakeholders: 

  • de ontwikkeling van een nieuwe Advanced Course specifiek voor de Life science industry 
  • de organisatie van diverse workshops waarin veiligheidsexperts ervaringen en best practices delen over procesveiligheid en de onderdelen van een procesveiligheidsbeheerssysteem. 

De sector beschikt in Vlaanderen en Wallonië ook over specifieke opleidingscentra voor de procesindustrie: ACTA en aptaskil. ACTA organiseert opleidingen in automatisering en procestechnologie voor procesoperatoren. aptaskil is een opleidingscentrum voor beroepen in de afdelingen productie, onderhoud en research in de chemie, (bio)farma en biotech. 

Daarnaast biedt PlastIQ opleidingen aan op maat van de kunststofverwerkende industrie.  

En midden 2022 zal ViTalent, een nieuw gespecialiseerd opleidingscentrum voor de life sciences, de deuren openen op het Wetenschapspark in Niel. Ondertussen worden er al op locatie bij bedrijven opleidingen aangeboden. 

Al deze opleidingscentra worden mee gesteund door het sectorale vormingsfonds Co-valent. 

Sectorinitiatieven