People → 

Sociaal klimaat

Sereen sociaal klimaat draagt bij aan competitiviteit

Source : National Social Security Office

Het sociaal klimaat van een land of een sector kan beoordeeld worden aan de hand van een aantal indicatoren zoals het absenteïsme, het aantal stakingsdagen, de tevredenheid van het personeel of de sectortrouw van de werknemers.

In de periode 2009-2019 werden er in de sector van de chemie en life sciences gemiddeld 22.737 stakingsdagen per jaar genoteerd. Per werknemer komt dit neer op 0,25 stakingsdagen per jaar. Dit ligt in lijn met het industrieel gemiddelde van 0,27 stakingsdagen per jaar in de totale verwerkende industrie.

Volgens een recente studie van HR-specialist Securex (2020) laten de arbeiders in de chemie en life sciences in 2019 een relatief hoge graad van absenteïsme optekenen: 1,6 ziektedagen per arbeider tegenover 1,1 voor alle Belgische werknemers. Dit verschil blijft de laatste jaren vrijwel constant. De bedienden in de sector laten een absenteïsmecijfer optekenen dat vergelijkbaar is met de rest van de economie.

De studie van Securex over personeelsverloop bevestigt dat werknemers in de sector zeer loyaal zijn aan hun onderneming. Slechts 2,5% van de werknemers in de chemie en life sciences hebben in 2019 vrijwillig hun bedrijf verlaten ten opzichte van gemiddeld 5,1% in de totale private sector.

Sectorinitiatieven