People → 

Tewerkstelling

Meer jobs en stijgend aandeel in industriële tewerkstelling

Source: National Social Security Office - decentralised statistics (number of jobs on 30th June)

De tewerkstelling die in België gecreëerd wordt door de sector van de chemie en life sciences is een belangrijke indicator voor de socio-economische impact van deze industrie. Met meer dan 95.500 directe jobs en 220.000 indirecte jobs is de chemie en life sciences één van de belangrijkste industriële werkgevers van het land.

Elke job in de sector is goed voor meer dan twee indirecte jobs in andere sectoren, zoals onderhoud, havenactiviteiten, transport en logistiek, IT, consultancy, financiële dienstverlening, catering, enzovoort. Dankzij talrijke investeringen en gestage economische groei is de tewerkstelling in de sector de laatste vijf jaar bovendien toegenomen met meer dan 6.500 extra jobs in vergelijking met het jaar voordien.

Sinds 1980 is de tewerkstelling in de chemie en life sciences relatief stabiel gebleven. Dit is opvallend omdat het aantal rechtstreekse arbeidsplaatsen in de totale verwerkende industrie in België in diezelfde periode fors is gedaald. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel van de chemie en life sciences in de industriële tewerkstelling in ons land onafgebroken toeneemt: van 11% in 1980 tot 20% in 2020. Daarmee doet de Belgische chemie en life sciences het een flink stuk beter dan het Europese sectorgemiddelde van 12%.

De stabiliteit in de werkgelegenheid doorheen de tijd lijkt het resultaat te zijn van de internationale aantrekkingskracht van België als investeringslocatie voor de chemie en life sciences. De centrale ligging in West-Europa, de performante logistieke infrastructuur en de nabijheid van universiteiten en kenniscentra zijn daarbij belangrijke troeven, net als de lange traditie van de chemie- en farma-industrie in ons land.

Uit een analyse van de tewerkstelling bij sectorbedrijven blijkt dat ongeveer 16% van de jobs in de sector deeltijdse banen zijn, waarbij 11% van de mannelijke en 30% van de vrouwelijke werknemers in de sector voor zo’n deeltijdse job kiest. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de Belgische industrie waar zowat 9% van de mannen en 33% van de vrouwen deeltijds werkt.

In de chemie en life sciences hebben 96% van de loontrekkenden een contract van onbepaalde duur, wat duidelijk het engagement van de sector illustreert om tewerkstellingskansen op lange termijn aan te bieden. Ook het aantal bedienden in de chemie en life sciences neemt toe, van 48% in 2000 tot 60% in 2020.