Planet → 

Biodiversiteit

Biodiversiteit bepaalt de levensvatbaarheid van de sector op lange termijn

Onze maatschappij plukt de vruchten van wat de natuur te bieden heeft. Maar in sommige gevallen gaat dat ten koste van de biodiversiteit en de ecosystemen. De bescherming van deze ecosystemen is dan ook een topprioriteit voor de chemie, kunststoffen en life sciences industrie. Bedrijven uit deze sector hebben niet alleen een invloed op ecosystemen, maar ze zijn er ook afhankelijk van. Dat betekent dat verlies van biodiversiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid van deze bedrijven op lange termijn.

Problemen op het vlak van biodiversiteit duiken doorheen de hele waardeketen, van de levering van grondstoffen tot de consumptie van producten en de verwerking van afvalmateriaal. Al in 2013 heeft de Europese sectororganisatie Cefic een leidraad uit over dit onderwerp uitgewerkt. Tot nu toe zijn er op sectorniveau echter enkel indirecte indicatoren beschikbaar om de impact op de biodiversiteit te bepalen. De inspanningen van de sector om zijn impact op uitstoot, waterkwaliteit en klimaat te beperken, worden gemeten in de andere milieu-indicatoren van dit rapport.

De industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences is zich bewust van haar invloed op biodiversiteit wat de aankoop van grondstoffen betreft, des te meer omdat het belang van hernieuwbare bronnen als grondstof voor de industrie toeneemt (zie de indicator inzake grondstoffenefficiëntie). Het gebruik van biomassa als hulpbron voor voedsel, materiaal of energie moet altijd zo efficiënt mogelijk gebeuren. De beste keuze voor het gebruik van de beschikbare biomassa voor een bepaald gebied hangt af van de oorsprong, de beschikbaarheid en de verwerkbaarheid van de grondstoffen en de marktnoden van de producten.

Hoewel we erop aandringen om eerst het potentieel van non-food- en afvalstromen te benutten, zou het mogelijk moeten zijn om – indien dit efficiënt en duurzaam blijkt – primaire biomassa zoals suiker of plantaardige olie te gebruiken voor een bepaalde toepassing in een bepaalde sector. Dat gebeurt nu al en bovendien is er ruimte voor duurzame groei. Zo zijn er in België voorbeelden van duurzaam gebruik van suikerbiet (biomassa met voedselkwaliteit) als grondstof voor de productie van chemicaliën, zonder negatieve invloed op de voedselvoorziening in België. We moedigen ook het gebruik van de ‘zijstromen’ van verwerkte grondstoffen aan.

DETIC, de sectorvereniging die onder meer verantwoordelijk is voor detergenten en cosmetica, heeft het charter van de Alliantie voor Duurzame Palmolie ondertekend, dat dit principe van verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen respecteert.

Sectorbedrijven engageren zich tot slot voor het behoud en de versterking van de natuur waar mogelijk op hun Belgische sites.