Planet → 

Duurzame waardeketens

Duurzame waardeketens uitwerken

We spreken pas over duurzaamheid wanneer het economische voordeel van de activiteiten van een bedrijf hand in hand gaat met een hoge kwaliteit en goede sociale voorwaarden, terwijl de ecologische impact beperkt wordt. En dat kan enkel bereikt worden door sterke relaties op te bouwen doorheen de hele bevoorradingsketen, dus zowel met leveranciers als met klanten. Ook voor de circulaire economie, en voor het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van nog duurzamere producten is samenwerking binnen waardeketens essentieel voor succes.

indicator-waardeketens

De chemie, kunststoffen en life sciences sector is zich steeds meer bewust van het belang van samenwerking binnen waardeketens om excellentie in duurzaamheid te bereiken. Meer en meer bedrijven integreren dan ook duurzaamheid in hun bedrijfsstrategieën. Door hoge duurzaamheidsnormen toe te passen doorheen activiteiten en bevoorradingsketens engageert de sector zich om het bewustzijn over en de kennis over duurzaamheid te vergroten bij zijn wereldwijde leveranciers en klanten.

Wanneer er aankoopbeslissingen worden genomen, peilen bedrijven uit de sector naar de duurzaamheidsprestaties van hun leveranciers. Het initiatief Together for sustainability’ van de Europese chemie-industrie is een voorbeeld van dit engagement.

Door strategische partnerschappen aan te gaan met cruciale spelers in de waardeketen, kunnen bedrijven stappen vooruitzetten om te komen tot meer circulaire en duurzame producten en processen.

essenscia is ook actieve partner van de in Vlaanderen en Wallonië opgezette co-creatie trajecten om de transitie naar circulaire praktijken te helpen versnellen.