Planet → 

Industriële verpakkingen

Sector vertegenwoordigt amper 4% van het totale industriële verpakkingsafval

Source: Valipac, DG Statistics

Verpakkingen zijn een belangrijke afvalbron en een milieubelasting die waar mogelijk dus best vermeden wordt. De industrie van chemie, kunststoffen en life sciences spant zich in om deze afvalstroom te verminderen.

Daarom worden verpakkingen maximaal hergebruikt of gerecycleerd: in 2019 gebruikte de industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences zowat 140.000 ton industriële verpakkingen (dit zijn verpakkingen van producten die gebruikt worden in het productieproces, zoals houten paletten, metaalvaten, kartonnen dozen, kunststoffolies, …). Daarvan waren 52% herbruikbare verpakkingen.

Tussen 2009 en 2019 is de productie van de sector met 65% gestegen, terwijl het totale aantal verpakkingsafval stabiel is gebleven, dankzij het gebruik van pijpleidingen, silo’s, bulkvervoer en grotere, dunnere en lichtere verpakkingen. Met resultaat, want de sector vertegenwoordigt amper 4% van het industrieel verpakkingsafval.

Net zoals in andere industriële sectoren kan de aparte inzameling van recycleerbaar verpakkingsafval in de sector van de chemie en life sciences nog verbeterd worden.