Planet → 

Organische emissies

Dalende trend in organische emissies wordt bevestigd

Source: E-PRTR, DG Statistics

Vluchtige organische stoffen (VOS) dragen bij tot de ozonpieken wegens fotochemische reacties in de lagere atmosfeer. VOS zijn organische chemicaliën die gemakkelijk verdampen. De meeste bronnen zijn transportemissies (brandstofdampen) en het gebruik van solventen in bepaalde industriële processen.

Dankzij goede huishoudpraktijken, procesoptimalisatie en verbeterd emissietoezicht bij op- en overslag heeft de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences zijn VOS-emissies sterk gereduceerd ten opzichte van 2001.  De specifieke VOS-emissies van de sector zijn meer dan gehalveerd tijdens de laatste tien jaar. De voorbije vier jaar zijn de absolute VOS-emissies van de sector onder het niveau van 9 kiloton per jaar gebleven.

De industrie is blijven investeren in dampterugwinningssystemen om VOS-emissies verder te verminderen of te vermijden door middel van emissiebehandeling (waarbij de verbrandingswarmte wordt hergebruikt), en met doorgedreven detectie en herstel van diffuse lekken.

Source: E-PRTR, NEC Directive Inventory

Sectorinitiatieven