Planet → 

Transport en logistiek

Kiezen voor duurzaam tansport

Het vervoer van grondstoffen en eindproducten heeft een grote impact op de duurzaamheidsprestaties van een sector.

De chemie, kunststoffen en life sciences industrie kiest voornamelijk voor milieuvriendelijke transportmiddelen (pijpleidingen, binnenscheepvaart, zeevaart en spoorvervoer). Minder dan 30% van de getransporteerde volumes wordt over de weg vervoerd, terwijl scheepvaart en pijpleidingen van essentieel belang zijn, met respectievelijk ongeveer 30% en meer dan 25% van de transportvolumes.

Ook spoorvervoer blijft een belangrijk transportmiddel voor de sector. Sommige bedrijven hebben niet genoeg capaciteit voor vrachtwagentransport (laad- en loszones) op hun sites en voor bepaalde chemische producten is wegvervoer zelfs niet toegestaan. Overschakelen naar wegtransport zou bovendien tot meer files en meer CO2-uitstoot leiden. De sector heeft dan ook de ambitie om het vervoer van chemieproducten per spoor op middellange termijn te verdubbelen.

Digitalisering: een belangrijke trend in logistiek beheer

De digitale transformatie van de sector opent ongeziene mogelijkheden om de logistieke prestaties te verbeteren. Digitale technologie speelt een belangrijke rol in het opbouwen van connecties, stimuleert samenwerking en maakt het mogelijk om uitgebreid informatie te delen.

Ze stelt bedrijven in staat om in real time voorspellingen, stockinformatie, leveringsschema’s en papierwerk uit te wisselen met klanten en leveranciers, waarbij kan geanticipeerd worden op producten die onderweg zijn. Dat resulteert in een betere sourcing, een betere planning van de bevoorradingsketen en een beter productmanagement en -beheer, wat op zijn beurt de betrouwbaarheid van de leveringen, het activagebruik en de veiligheid ten goede komt.

Volgens het World Economic Forum (“DTI Initiative”) zou de digitalisering van de bevoorradingsketen 40 tot 70 miljard dollar aan waarde kunnen creëren voor de chemie-industrie dankzij een verbeterde inkoop, lagere logistieke kosten en een efficiëntere administratie.

Het e-ECD-project is een concreet voorbeeld van een dergelijke digitalisering en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het reinigingsproces van tankwagons (zoals chemiebedrijven, logistieke dienstverleners en schoonmaakstations voor tanks), terwijl de doelstelling van het digitale platform CargoStream erin bestaat horizontale samenwerking tussen expediteurs te stimuleren door hun transportnoden te bundelen. essenscia neemt tal van initiatieven om e-ECD – een initiatief waarvoor de federatie in 2019 de Europese Responsible Care Award kreeg – te implementeren onder haar leden en zo de efficiëntie en veiligheid van de logistieke keten te vergroten.