Planet → 

Verzurende emissies

Verzurende emissies omlaag dankzij best beschikbare technieken

As they have different acidification factors, SO2, NOx and NH3 are expressed in acid-equivalents (Aeq).
Sources: E-PRTR, DG Statistics

Stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) kunnen in de atmosfeer tot verzurende componenten omgezet worden. Deze zogenaamde “zure regen” kan een impact hebben op klimaat, luchtkwaliteit, ecosystemen, gezondheid en infrastructuur.

De sector vertegenwoordigt amper 16% van de verzurende emissies van de verwerkende industrie en slechts 3% van het Belgische totaal (4,1% van de NOx, 8,2% van de SOx en 1,4% van de NH3). Ten opzichte van 2001 zijn de verzurende emissies in absolute cijfers zelfs met meer dan de helft gedaald, terwijl de productie-index in diezelfde periode meer dan verdubbelde.

In de industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences komen verzurende emissies vooral voort uit de verbranding van fossiele brandstoffen en de productie van zwavelzuur, ammoniak en salpeterzuur (gebruikt voor de productie van meststoffen, detergenten en in koeling).

Door het gebruik van de best beschikbare technieken verbetert de chemie en life sciences industrie geleidelijk aan zijn prestaties inzake reductie van verzurende emissies. Maatregelen om andere emissies (zoals organische emissies) te reduceren kunnen dit echter moeilijker maken, aangezien het stijgen van de NOx-emissies een neveneffect is van de naverbranders.

Sources: E-PRTR, NEC Directive Inventory.