Planet → 

Watergebruik

Druk verminderen op drink- en grondwater

Source: regional administrations (DGOARNE, VMM), DG Statistics

Water is essentieel voor alle levensvormen op aarde. Slechts één miljoenste van al het water in de wereld is geschikt voor menselijk gebruik. Het beschermen van deze kostbare natuurlijke hulpbron begint met een doordacht gebruik ervan.

De industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences is een belangrijke industriële watergebruiker. In 2019 gebruikte de sector 851 miljoen m³ water in totaal.

89% van het watergebruik in de sector in België komt van oppervlaktewater en wordt hoofdzakelijk als koelwater gebruikt voor de veiligheid van industriële processen. Als koelwater terug in de oppervlaktewaterbron geloosd wordt, is het niet vervuild maar wel warmer dan vóór zijn opname.

Water dient ook als grondstof, als schoonmaakmiddel, of om luchtemissies te zuiveren. Industrieel afvalwater dat mogelijks vervuild is, wordt pas na zuivering in een waterzuiveringsinstallatie weer in het milieu gebracht.

De sector investeert om de druk op kwaliteitswaterbronnen te verminderen door watercircuits te sluiten en door over te schakelen naar oppervlaktewater. In 2019 was drinkwater goed voor 6% van het totaal watergebruik van de sector en grondwater voor amper 1,6%.

De industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences is bewust van de impact van klimaatverandering op de waterbeschikbaarheid. Ze neemt preventieve maatregelen om zich aan die problematiek aan te passen en om ondernemingen voor periodes van waterstress voor te bereiden.