Planet → 

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit blijft verbeteren

Source: E-PRTR, DG Statistics

Organische stoffen in afvalwater hebben zuurstof nodig om volledig geoxideerd te worden. De vervuilingsbelasting van het afvalwater kan gemeten worden op basis van de chemische zuurstofvraag (CZV), uitgedrukt in ton zuurstof.

Ten opzichte van 2001 heeft de sector zijn specifieke CZV met 75% verminderd. Door gebruik te maken van de best beschikbare technieken voor afvalwaterbehandeling slaagt de sector erin de CZV van zijn afvalwater op peil te houden, ondanks de stijging van de productie.

Proces afvalwater in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences wordt ofwel in een openbare waterzuiveringsinstallatie behandeld (tegen betaling van taksen) ofwel, zoals vaak het geval is, in-house, door het bedrijf. In dat geval kunnen waterzuiveringsinstallaties met verschillende bedrijven gedeeld worden. De gerapporteerde CZV-waarden hebben betrekking op directe lozingen van afvalwater in oppervlaktewater.

Sectorinitiatieven