Prosperity → 

Innovatie

De toekomst waarborgen door innovatie

Source: European Patent Office - EPO (www.epo.org)
* games, civil engineering, other consumer goods

De sector van de chemie en life sciences is een koploper in onderzoek en ontwikkeling. Patenten of octrooien zijn een essentieel middel voor de bescherming van uitvindingen die de weg vrijmaken voor nieuwe producten en processen. In 2020 werden er in België 2.390 octrooien ingediend bij het Europees Octrooibureau of 205 octrooien per miljoen inwoners. Met dit resultaat behoudt België de 8ste plaats op de wereldranglijst inzake het aantal octrooien per capita.

Het aantal aangevraagde octrooien is een manier om innovatie-output te meten.

Even belangrijk is het aantal aangevraagde octrooien dat uiteindelijk effectief toegekend is. Ook op dat vlak is de chemie, kunststoffen en life sciences een koploper in België. Zo werden in 2020 niet minder dan 422 octrooien toegekend in de toepassingsgebieden chemie, farma en biotech. De sector is daarmee goed voor één derde van het totaal aantal octrooien toegekend aan Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen door het Europees octrooibureau.

Een strategische focus op innovatie is de beste manier om de toekomst van de sector veilig te stellen. essenscia heeft daarom een reeks initiatieven gelanceerd om innovatie te stimuleren, waaronder:

  • ondersteuning van bedrijven, in het bijzonder kmo’s, bij de bescherming van hun intellectuele eigendom via de essenscia Octrooicel (sinds 2011);
  • tweejaarlijkse organisatie van de essenscia Innovation Award om de innovatiekracht van de Belgische industrie in de kijker te zetten (voor de vierde keer in 2019);
  • hosting en actieve deelname aan de Innovation Circle en het Innovation Fund ter ondersteuning van startende bedrijven;
  • lancering van een partnerschap met de UCL, ‘les Zinnovants’, een reeks korte video’s om innovatie te bevorderen;
  • ondersteuning van clusterorganisaties zoals Catalisti in Vlaanderen en Biowin en Greenwin in Wallonië, die allen een strategische focus hebben op het samenbrengen van bedrijven in open innovatieprojecten;
  • bijdragen aan de financiering van BlueChem, een incubator voor duurzame chemie in Antwerpen.