Prosperity → 

Aantal onderzoekers

Een kwart van alle onderzoekers in de privésector in België

Source : Commission for federal cooperation, Working group CFS/STAT; calculations Federal Science Policy OfficeThese statistics only include internal personnel. Evolutions can be influenced by shifts between internal and external R&D personnel.

Het aandeel onderzoekers in de totale tewerkstelling van een sector is een indicatie van hoe innovatiegedreven die sector is. Op die manier biedt dit cijfer een aanwijzing van de toekomstige verankering van de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences in de Belgische economie.

In de chemie en life sciences ligt de intensiteit op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O) erg hoog. Meer dan 11.000 medewerkers, of 1 werknemer op 9 in de sector, werken in een O&O-afdeling of hebben een functie die verband houdt met O&O.

Binnen dit O&O-personeel zijn er 7.800 gekwalificeerde wetenschappelijke onderzoekers in voltijdse equivalenten (VTE). Dit betekent dat 23% van alle onderzoekers in de privésector in België in de sector van de chemie en life sciences werken.

Vrouwen spelen een belangrijke rol op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Zo zijn 40% van de onderzoekers in de chemie en life sciences vrouwen. Dat percentage ligt merkelijk hoger dan het gemiddelde in de privésector (25%).

De lagere cijfers in 2019 kunnen het gevolg zijn van verschuivingen tussen intern O&O-personeel op de loonlijst van de ondernemingen (de enige die in onderstaande indicator is opgenomen) en extern O&O-personeel dat in de O&O-uitgaven van de ondernemingen is opgenomen (indicator die blijft stijgen) maar niet op de loonlijst van de ondernemingen staat en dat dus niet in bovenstaande cijfers is opgenomen. In sommige bedrijven zijn er tussen de jaren verschuivingen tussen beide categorieën, wat de hierboven waargenomen variaties verklaart. Vanaf de volgende jaren zullen beide soorten O&O-personeel altijd worden opgenomen in de indicator van het aantal onderzoekers.