Prosperity → 

Rendabiliteit

Een duurzame financiële prestatie

Source : National Bank of Belgium (data from the Central Balance Sheet Office)

Een gezonde financiële situatie is cruciaal voor een duurzame industrie. In de Belgische sector van de chemie en life sciences bedroeg het nettorendement op het eigen vermogen de afgelopen 10 jaar gemiddeld 6,9%. Deze ratio is structureel hoger dan het risicovrije rendement op langetermijn-staatsobligaties.

De winstgevendheid kan onder meer worden bepaald op basis van de netto-rentabiliteit van het eigen vermogen. Dit is het rendement dat, na aftrek van alle kosten en belastingen, de aandeelhouders toekomt. Deze ratio meet de opbrengst van het kapitaal dat in de onderneming geïnvesteerd werd. Over een voldoende lange periode dient de rentabiliteit van het eigen vermogen structureel hoger te liggen dan het rendement van langlopende staatsobligaties. Dit verschil wordt de risicopremie genoemd.