Prosperity → 

O&O uitgaven

Grootste private investeerder in onderzoek en ontwikkeling

Source : Commission for federal cooperation, Working group CFS/STAT; calculations Federal Science Policy Office, primary economic activity classification

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) zijn een sleutelindicator om te bepalen hoe innovatiegedreven een sector is. Dit is een belangrijke graadmeter omdat technologische vooruitgang en innovatie cruciaal zijn voor een duurzame toekomst.

In 2019 gaf de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences 4,8 miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling, een verdubbeling op tien jaar tijd. De sector is hiermee de grootste private investeerder in O&O, goed voor 65% van de totale O&O-uitgaven van de Belgische verwerkende industrie. Ondernemingen in de life sciences vertegenwoordigen 89% van de totale O&O-uitgaven van de sector. Op basis van een enquête die essenscia bij haar leden heeft uitgevoerd, zijn de O&O-uitgaven in één jaar tijd met meer dan 20% gestegen en bereikten in 2020 5,6 miljard euro.

Ongeveer 70% van de uitgaven gaat naar onderzoek en ontwikkeling binnen de onderneming zelf (intramuraal), waarbij de rest van de O&O-activiteiten door derden wordt uitgevoerd in opdracht van de onderneming (extramuraal). Dit hoge niveau van extramurale O&O-activiteiten weerspiegelt de nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderzoekscentra om innovatie te stimuleren.

De O&O-intensiteit van de Belgische economie (zowel in privé- als overheidssectoren) steeg tot 3,2% van het BBP in 2019. De O&O-intensiteit van de sector (uitgedrukt als intramurale O&O-uitgaven in verhouding tot de toegevoegde waarde) nam in diezelfde periode toe tot 16,2%. Dankzij deze inspanningen op het vlak van O&O speelt de sector een sleutelrol om België de Europese doelstelling te laten halen om 3% van het BBP aan O&O-investeringen te besteden.