Back to all initiatives

 

Inopsys werd door Cleantech Flanders genomineerd als ‘Cleantech Hero Watertechnologie’. Een mooie erkenning voor dit innovatieve bedrijf in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie. InOpSys wordt gesteund door het essenscia Innovation Fund en behandelt industrieel afvalwater, voornamelijk in de chemie- en farmasector. Het afvalwater wordt via mobiele units ter plaatse gezuiverd en waardevolle componenten zoals metalen en solventen worden gerecupereerd.