Back to all initiatives

Janssen Pharmaceutica in Beerse is eind 2019 gestart met diepe geothermieboringen. De boringen gaan 2,4 km diep en pompen water op van minstens 85°C. Via een warmtenet voorziet water de bedrijfsgebouwen en -processen van warmte en koeling. Janssen Pharmaceutica is het eerste bedrijf in Vlaanderen dat volop inzet op diepe geothermie en wil  hiermee haar CO2-uitstoot met 30% verminderen.

Door warm water met een temperatuur van minstens 85°C op te pompen vanop 2,4 km diepte verwarmt Janssen Pharmaceutica via een warmtewisselaar haar slim warmtenet op de bedrijfscampus in Beerse. Dat warmtenet – dat bestaat uit 3,5 km buizen – voorziet zowel gebouwen als productie- en onderzoekseenheden van warmte en koeling. Dit garandeert een duurzame oplossing, want de technologie is nagenoeg CO2-neutraal én quasi onuitputtelijk.

Duurzame strategie

Daarnaast heeft Janssen Pharmaceutica een langetermijncontract getekend voor afname van 100% groene elektriciteit via een off-shore windpark op de Noordzee en wordt er op de site in Geel een windturbine in gebruik genomen. Ook in de bedrijfsprocessen wordt volop gewerkt aan circulaire technologie en zogenaamde ‘green chemistry’, waar vandaag al fundamentele besparingen én hergebruik gebeuren van solventen en zeldzame grondstoffen.

Strategische investering

Het geothermieproject kost 40 miljoen euro. De investering wordt voor een groot deel gedragen door het J&J CO2-fund, maar verschillende partners zijn fundamenteel geweest in de realisatie van het project. Het geothermieproject bij Janssen Pharmaceutica komt tot stand mede dankzij de financiële steun van het Vlaams Energie Agentschap, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.