Back to all initiatives

Het speciaalchemiebedrijf LANXESS zet in de Antwerpse haven een stap naar klimaatneutraliteit. Het heeft 10 miljoen euro geïnvesteerd in een speciale installatie om de uitstoot van lachgas en stikstof in de productievestiging in Lillo sterk te verminderen. Zo realiseert het bedrijf in een eerste fase een jaarlijkse daling van broeikasgasemissies vergelijkbaar met 150.000 ton CO2-uitstoot. In 2023 zal volgens plan een tweede installatie in gebruik worden genomen, goed voor een bijkomende reductie van nog eens 300.000 ton CO2 per jaar.

Distikstofmonoxide (N2O), of kortweg lachgas, ontstaat als bijproduct tijdens de productie van het kunststofhalffabricaat caprolactam, een essentieel bestanddeel voor onder meer hoogwaardige componenten in elektronica of lichtgewichtmaterialen voor energiezuinige wagens. Lachgas is als broeikasgas 300 keer schadelijker dan CO2. De nieuwe installatie zal ongeveer 500 ton lachgas per jaar afbreken, wat neerkomt op een positief klimaateffect van 150.000 ton vermeden CO2-uitstoot.

LANXESS doet hiervoor beroep op innovatieve technologie met een hoge energie-efficiëntie. In de nieuwe installatie wordt het lachgas bij temperaturen rond 1.000 graden Celsius opgesplitst in de bestanddelen stikstof en zuurstof. Zo wordt het broeikasgas volledig geneutraliseerd.

Grootste installatie in z’n soort in Europa

In een tweede processtap, bij temperaturen van 250 tot 450 graden, breekt de installatie stikstofoxiden (NOx) verder af tot stikstof en water. Speciaal ontwikkelde keramische warmtewisselaars vangen de vrijgekomen warmte op om die nadien te hergebruiken. Zo dient er veel minder energie van buitenaf te worden toegevoegd om het proces aan de gang te houden. De installatie is sinds eind vorig jaar in gebruik, is de grootste in z’n soort in Europa en wordt vanaf 2023 nog fors uitgebreid.

LANXESS caprolactam complex in the port of Antwerp